Kilka ważnych informacji o ASA Consulting

ASA Consulting (nazwa zmieniona w roku 2016) powstała w 1990 roku. Jest to firma rodzinna. Od momentu powstania zajmuje pośrednictwem ubezpieczeniowym na rzecz większości zakładów ubezpieczeń.Specjalizuje się w gwarancjach finansowych dla biznesu.

Strona Internetowa dotycząca tej działalności: https://asa.tychy.pl
Osoba odpowiedzialna: Andrzej Słodczyk

W roku 2001 ASA Consulting poszerzyła ofertę o usługi zarządzania ryzykiem, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i audytu.Związane to było z wieloletnim doświadczeniem właścicieli z pracą w branży ubezpieczeniowej i bankowej. Także z pracą inżynierską i menedżerską. A najważniejsze było uzyskanie kilku nobilitowanych certyfikatów międzynarodowych.

W roku 2019 podjęto decyzję o certyfikacji usług szkoleniowo-doradczych w celu podwyższenia rangi oferowanych przez wiele lat usług. Osoba odpowiedzialna: Anna Słodczyk

Od roku 1993 uruchomiono poboczną działalność turystyczną, co wynika z pasji turystycznych właścicieli. Wykorzystywana jest ona do wyjazdów na szkolenia i eventy z klientami. Osoba odpowiedzialna: Andrzej Słodczyk

ASA Consulting jest członkiem Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach (www.izba.tychy.pl). Jest także członkiem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach (www.riph.com.pl). Firma bierze czynny udział w pracach obu izb, promując działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i pomagając członkom tychże izb w ich spełnianiu.

W roku 2010 firma obchodziła jubileusz 20-lecia istnienia.

Podczas uroczystej Gali RIPH roku biznesu w zamku w Toszku we wrześniu 2010 ASA Consulting została wyróżniona medalem RIPH. Medal przyznawany jest za szczególne osiągnięcia dla rozwoju gospodarczego regionu.

Podczas uroczystej Gali OIPH biznesu w Tychach w styczniu 2017 roku ASA Consulting została wyróżniona medalem XX lecia OIPH.

W roku 2017 Anna Słodczyk otrzymała Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

W roku 2018 Anna Słodczyk otrzymała Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego, przyznaną przez Sejmik Województwa Śląskiego.

ASA Consulting jest firmą rodzinną prowadzoną przez właściciela, Pana Andrzeja Słodczyka, w której pracuje wielu członków rodziny. Razem z żoną, córką, synem, synową, siostrą i wieloma innymi współpracownikami udało się zbudować markę firmy, znanej w Polsce jako doradztwo ubezpieczeniowe na najwyższym poziomie i oferujące najtrudniejsze ubezpieczenia finansowe, a także jako firma oferująca szkolenia i konsulting w szeroko pojętym obszarze zarządzania ryzykiem korporacyjnym, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.