Szkolenia i doradztwo

Oferujemy zamknięte szkolenia i doradztwo z zakresu:

 1. Zarządzania ryzykiem korporacyjnym
 2. Zarządzania ryzykiem operacyjnym
 3. Zarządzania ryzykiem technicznym
 4. Podstaw zarządzania ryzykiem
 5. Zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 6. Analizy ryzyka w ochronie danych osobowych
 7. Oceny ryzyka zawodowego
 8. Szkolenia i doradztwo dot. wymagań RODO i wdrożenie procedur oraz dokumentacji

Wszystkie szkolenia zamknięte i doradztwo są przygotowywane dla konkretnego klienta, po osobistych rozmowach, wizytach w firmie lub po uzyskaniu szczegółowej informacji na temat oczekiwań klienta. Po ww. ustaleniach przedstawiamy agendę szkolenia.

Uruchamiamy szkolenia otwarte w naszej firmie dla nowych pracowników firm z zakresu przestrzegania RODO przez pracownika.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem, poprzez przesłanie do nas zgłoszenia w sposób opisany w Regulaminie szkoleń, usług doradczych oraz składania reklamacji.

Agenda szkolenia otwartego dla pracowników z zakresu RODO:

 • definicja danych osobowych
 • obowiązek ochrony danych osobowych
 • RODO, Ustawa o ochronie danych osobowych i akty wykonawcze – wymagania
 • przepisy karne wynikające z ww. przepisów
 • ocena ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w różnych obszarach działalności firmy i rejestr czynności przetwarzania
 • umowy powierzenia i rejestr kategorii przetwarzania
 • odpowiedzialność  pracowników vs. kary dla Administratora ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków pracownika w przypadku zidentyfikowania naruszenia