Spełnienie obowiązku informacyjnego

Spełniając obowiązek informacyjny wobec klientów i potencjalnych klientów Słodczyk Andrzej ASA Consulting w Tychach informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, poprawiania i zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązek można wykonać w siedzibie  Słodczyk Andrzej ASA Consulting w Tychach, Budowlanych 41 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Spełniając obowiązek informacyjny wobec kontrahentów oraz współpracowników Słodczyk Andrzej ASA Consulting w Tychach przetwarzanych w oparciu o art. 23 ust.1 pkt 1 oraz pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, poprawiania i zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązek można wykonać w siedzibie Słodczyk Andrzej ASA Consulting w Tychach, Budowlanych 41 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Spełniając obowiązek informacyjny wobec byłych klientów i kontrahentów oraz współpracowników Słodczyk Andrzej ASA Consulting w Tychach (do 30 września 2014r.), których dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach sprawozdawczości finansowej (art.23 ust.1 pkt.2 Ustawy o ochronie danych osobowych) informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, poprawiania i zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązek można wykonać w siedzibie Słodczyk Andrzej ASA Consulting w Tychach, Budowlanych 41 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.