Osoby prywatne

ubezpieczenia szkolne         Po ubezpieczenia indywidualne tylko do nas!

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAINTERESOWANIA SIĘ NASZĄ OFERTĄ UBEZPIECZENIA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH – WYBIERZEMY DLA PAŃSTWA NAJLEPSZĄ OFERTĘ Z OFERT PONAD 20 TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH.

Oferujemy dla osób fizycznych i ich rodzin ubezpieczenia:

  • kompleksowe domu, mieszkania, garażu, innej małej architektury od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku
  • samochodów w pakiecie z ubezpieczeniami ww.
  • samochodów indywidualnie bez pakietów
  • następstw nieszczęśliwych wypadków dla każdego
  • następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów szkół
  • kosztów leczenia i innych ryzyk podczas podróży zagranicznych
  • odpowiedzialności cywilnej deliktowej w życiu prywatnym – w domu, na wakacjach, jak zawini pies czy dziecko itp.
  • odpowiedzialności cywilnej zawodowej, jeśli zawód tego wymaga
  • ubezpieczenia rolników w pełnym zakresie
  • inne, o które warto zapytać, np. najemców lokali