Firmy

Andrzej Słodczyk                                   Kompleksowe ubezpieczenie firmy!

WARTO DO NAS PRZYJŚĆ, POROZMAWIAĆ I ZAPYTAĆ, MOŻE Z OFERTY PONAD 20 RÓŻNYCH TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH UDA SIĘ USZYĆ DLA PAŃSTWA NA MIARĘ OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ, TANIO, PROFESJONALNIE I KOMPLEKSOWO!

Zapewniamy kompleksowe ubezpieczenie każdej firmy, począwszy od ubezpieczenia od następstw takich zdarzeń, jak

 • zalanie,
 • pożar,
 • piorun,
 • kradzież z włamaniem lub rabunek,
 • wybicie szyb,
 • inne zdarzenia losowe,

poprzez ubezpieczenia:

 • od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników,
 • grupowe ubezpieczenia na życie,
 • odpowiedzialność cywilna deliktowa z tytułu prowadzonej działalności (np. jeżeli obca osoba złamie sobie nogę w firmie)
 • odpowiedzialność cywilna kontraktowa (związana z wykonywanym działaniem na rzecz kontrahenta)
 • odpowiedzialność cywilna zawodowa (obowiązkowa dla różnych zawodów, np.zawody  medyczne, doradcy podatkowi i wiele innych),
 • floty samochodowej, czyli inaczej samochodów firmowych ubezpieczonych w pakiecie,
 • inne potrzebne konkretnej firmie w związku z jej specyfiką działalności.

Ale przede wszystkim zapewniamy możliwość ubiegania się o gwarancje ubezpieczeniowe wymagane podczas przetargów i nie tylko… (patrz zakładka: Gwarancje ubezpieczeniowe).